Images tagged "pankow-kirche-1982"

Nr04-068_Pankow-Kirche-1982

Bild 1 von 1

Straßenbahnhaltestelle, Pankow-Kirche 1982